• Suplovanie

     • Zmena v rozvrhu

     •  

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      piatok          17.1.2020

      I.A

      NEJ

      NEJ

      MAT

      ANJ

      PEJ

      INF

      PUCH

      PUCH

      BAB

      GRU

      KAP

      IVN

      II.A

      ANJ

      DEJ

      API

      NEJ

      MAT

      SJL

      GRU

      GRU

      KAP

      RUJ

      BAB

      VAS

      III.A

      PDU

      API

      NEJ

      MAT

      ONJ

      ONJ

      KAP

      KAP

      ANJ

      BAB

      OAL

      OAL

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach