• Prijímacie konanie

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     •                                                                      

      Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

       

      Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021.

      1. Na voľné miesta bude možné prijať uchádzačov o štúdium v študijnom odbore:
      • 6317 M obchodná akadémia,
      • 7237 M informačné systémy a služby.
      1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.

      Harmonogram 2. kola PS

       

      do 5. júna

       

      ZVEREJNÍME POČET OBSADENÝCH A VOĽNÝCH MIEST

       

       

       

      do 19. júna

      je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.

       

      do 23. júna

       

      RIADITEĽ ŠKOLY ODOŠLE ROZHODNUTIE O PRIJATÍ

       

      do 25. júna

       

      Uchádzač DORUČÍ ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE SŠ

       

      Ďalšie informácie o 2. kole prijímacieho konania budeme aktualizovať.

      V prípade otázok nás kontaktujte na skola@kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

       

      V Košiciach 29. mája 2020                                                                          PaedDr. Peter I v a n                                                                                                                                                                                    riaditeľ školy    

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
  • Majstrovstvá Európy v online šachu
  • Zbierka Biela pastelka
  • Otvorenie školského roka 2020/2021
  • Ukončenie školského roka
  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company