• Prečo si vybrať nás?

    • dôraz na individuálny rozvoj každého žiaka
    • viac hodín cudzích jazykov
    • zapojenie IT expertov z praxe a univerzít
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021.

      1. Na voľné miesta bude možné prijať 26 uchádzačov o
     • Informácie o termínoch a spôsobe podávania prihlášok na štúdium

      Vážení rodičia, milí deviataci,

      vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva Vám oznamujeme, že v termíne do 15. mája 2020 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez e- mail, alebo poštou.

      Rovnako je možné prehodnotiť pôvodný výber strednej školy a požiadať o presunutie prihlášky na inú strednú školu, kde je vyššia pravdepodobnosť prijatia podľa aktuálnych podmienok.

     • Vážení rodičia, milí deviataci,

      Radi by sme Vás informovali o správnom spôsobe vyplnenia prihlášky pri výbere niektorého zo študijných odborov našej školy.

      Košická akadémia da Vinci je nástupcom Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej Tercium, keďže v dôsledku obmedzení spôsobených šírením epidémie koronavírusu dodnes nebol na MŠVVaŠ SR ukončený zápis zmeny názvu v sieti škôl SR, preto v prihláškach na prijímacie pohovory na SŠ prosíme naďalej uvádzať pôvodný názov školy:

     • S nami vyrastieš

      Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

      aj keď školy dočasne zatvorili svoje brány, my sme sa rozhodli pomôcť Vám deviatakom pri výbere vhodnej strednej školy.

      V dnešných dňoch, keď všetci netrpezlivo čakáme na to, ako sa ukončí deviaty ročník ale hlavne aké a kedy budú prijímacie skúšky, ponúkame Vám niekoľko zamyslení.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky školy

   Nový školský rok prináša zmeny aj do života našej školy. Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium sa stáva súčasťou KOŠICKEJ AKADÉMIE da Vinci. Spolu s materskou školou, základnou školou sa Súkromná SOŠ ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA da Vinci zameriava na rozšírenú výučbu cudzích jazykov, nadštandardnú prípravu žiakov v prostredí IT a kvalitnú prípravu absolventov v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická Košická akadémia da Vinci, Palackého 14, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Ukončenie školského roka
  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT