• Prečo si vybrať nás?

    • dôraz na individuálny rozvoj každého žiaka
    • viac hodín cudzích jazykov
    • zapojenie IT expertov z praxe a univerzít
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Ako budú tento rok prebiehať prijímačky na strednú?

      Hrozba koronavírusovej nákazy ovplyvnila výrazne aj chod našej školy.

      Preto vám dávame do pozornosti informácie, v akom režime sa budú tento rok odohrávať.

      Ministerstvo určilo nový termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

     • Oznam - 13.03.2020

      OZNAMUJEME VÁM, že škola bude od 16.03.2020 do 27.03.2020 ZATVORENÁ.

      Na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách..., v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     • Oznam

      Krízový štáb SR prijal vo štvrtok 12.03.2020 o. i. aj nasledujúce opatrenie:

      Zatvorenie škôl a školských zariadení minimálne na 14 dní.
      Preto bude od pondelka 16.3.2020 škola uzavretá.
      Kvôli zatvoreniu škôl sa posúvajú aj termíny písomných maturitných skúšok.
      Podrobnejšie informácie budeme zverejňovať priebežne prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

     • Prerušenie vyučovania

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      zriaďovateľ našej školy dňa 10.3.2020 rozhodol o prerušení vyučovacieho
      procesu v škole v termíne od stredy 11.03.2020 do 13.03.2020.

      Z obedov budú žiaci odhlásení.

      O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage,
      e-mailu a webovej stránky školy.

     • Prerušenie vyučovania

      Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, na základe Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a po konzultácií s RÚVZ zo dňa 09. 03. 2020,

      prerušuje vyučovací proces v dňoch 09.3.2020 a 10.3.2020

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky školy

   Nový školský rok prináša zmeny aj do života našej školy. Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium sa stáva súčasťou KOŠICKEJ AKADÉMIE da Vinci. Spolu s materskou školou, základnou školou sa Súkromná SOŠ ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA da Vinci zameriava na rozšírenú výučbu cudzích jazykov, nadštandardnú prípravu žiakov v prostredí IT a kvalitnú prípravu absolventov v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady