• Odpočítavanie prijímačiek sa začalo.....
    • Radi Vás uvítame a odpovieme na otázky o podmienkach štúdia v našej škole v školskom roku 2020/2021:

     každý utorok od 14. januára do 14. apríla 2020 od 9:00 do 18:00 hod.

     a 14. februára 2020 na Dni otvorených dverí v čase od 9.00 – 17.00
    • Buďte IN a prihláste sa na štúdium obchodnej akadémie so zameraním na informačné systémy podniku !
  • Prečo si vybrať nás?

    • dôraz na individuálny rozvoj každého žiaka
    • viac hodín cudzích jazykov
    • zapojenie IT expertov z praxe a univerzít
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky školy

   Nový školský rok prináša zmeny aj do života našej školy. Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium sa stáva súčasťou KOŠICKEJ AKADÉMIE da Vinci. Spolu s materskou školou, základnou školou sa Súkromná SOŠ ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA da Vinci zameriava na rozšírenú výučbu cudzích jazykov, nadštandardnú prípravu žiakov v prostredí IT a kvalitnú prípravu absolventov v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE