• Denné štúdium

     • 6317 M obchodná akadémia - informačné systémy podniku

     •                                              

       

      Zameranie študijného odboru obchodná akadémia na informačné systémy podniku sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťami IT priemyslu v Košiciach. Toto zameranie vzdelávací program pripraví absolventa na prácu v podnikoch využívajúcich informačno-komunikačné technológie pre správu a zabezpečenie svojich procesov a v podnikoch, ktoré sú dodávateľmi alebo odberateľmi tzv. zdieľaných podnikových služieb v oblasti riadenia financií, vedenia účtovníctva, správy kontaktov a zmluvných vzťahov.

      Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia zameraný na informačné systémy podniku (ISP) pripravuje absolventa so všeobecným a odborným vzdelaním, ktorý je pripravený pracovať v oblasti automatizácie a informatizácie podnikových služieb a procesov, pri prevádzke vlastných podnikových informačných systémov a aplikácií a cloudových riešení v rôznych odvetviach podnikateľskej sféry, ako aj v štátnej a verejnej správe.  

      Absolvent sa uplatní v rôznych podnikoch využívajúcich informačno-komunikačné technológie pre správu a zabezpečenie svojich procesov a služieb a v podnikoch, ktoré sú dodávateľmi alebo odberateľmi zdieľaných podnikových služieb a procesov. Okrem IT firiem zabezpečujúcich podporné činnosti z oblasti riadenia financií, vedenia účtovníctva, správy kontaktov a zmluvných vzťahov pre odberateľov sú to aj ďalšie podniky, ktoré si zabezpečujú tieto činnosti samostatne, najmä prostredníctvom a využitím informačného systému SAP - podniky výrobného aj nevýrobného zamerania, ale aj banky, poisťovne a organizácie štátnej a verejnej správy.

      V čom sme jedineční oproti podobným školám?  

       

      • viac hodín cudzích jazykov, viac IT predmetov,

      • využívanie služieb IT firiem a pracovísk vysokých škôl,

      • zapojenie IT expertov z praxe a univerzít,

      • akcent na individuálny rozvoj každého žiaka

      • medzinárodné výmeny študentov

      • bezproblémové uplatnenie na trhu práce

       

      .

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach