• Denné štúdium

     • 7237 M informačné systémy a služby - LEN U NÁS!

     •                              

       

      Študijný odbor informačné systémy a služby ponúkame ako jediní v Košickom kraji!

      Absolventov tohto študijného odboru pripravíme na vykonávanie odborných ekonomických činností v rôznych typoch podnikov ako aj v štátnej a verejnej správe. Spája to najlepšie z obchodných akadémií s doplnením odborných predmetov z oblasti informačno-komunikačných zručností, rozšírením výučby cudzích jazykov umožní absolventovi najlepšiu pripravenosť na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl najmä na fakultách ekonomických, manažmentu, marketingu alebo informatiky.

       

       Absolvent študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby:

       - samostatne zvládne obsluhu IT zariadení, HW - jednoduchý servis výpočtovej techniky,

      - samostatne pracuje so softvérom – obsluha operačných systémov, elektronických databáz a online katalógov, e-shop, základy programovania a kódovania, grafické práce, spracovania video a audio záznamov, tvorba web stránok.

      - ovláda zásady manažmentu a marketingu, vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, dokáže sa orientovať v relevantnej legislatíve ako samostatný podnikateľ.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach