• Denné štúdium

     • 7237 M informačné systémy a služby - LEN U NÁS!

     •                              

       

      Študijný odbor informačné systémy a služby ponúkame ako jediní v Košickom kraji!

      Absolventov tohto študijného odboru pripravíme na vykonávanie odborných ekonomických činností v rôznych typoch podnikov ako aj v štátnej a verejnej správe. Spája to najlepšie z obchodných akadémií s doplnením odborných predmetov z oblasti informačno-komunikačných zručností, rozšírením výučby cudzích jazykov umožní absolventovi najlepšiu pripravenosť na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl najmä na fakultách ekonomických, manažmentu, marketingu alebo informatiky.

      Študijný odbor 7237M Informačné systémy a služby v skratke:

      Rozšírená výučba  Anglického a Nemeckého jazyka, Aplikovanej informatiky.

      Moderná výučba odborných predmetov: Databázové systémy, Webové technológie, Informačné zdroje a služby,  Ekonomika a právo, Manažment, Aplikovaná ekonómia.

      Rozšírená odborná prax v 3. a 4. ročníku.

      Absolvent: samostatne pracuje so softvérom – obsluha operačných systémov, elektronických databáz a online katalógov, e-shop, základy programovania a kódovania, grafické práce, spracovania video a audio záznamov, tvorbu web stránok.

      Absolvent sa uplatní nie len v IT firmách, ale aj v ďalších spoločnostiach na IT pozíciách,  v štátnej a verejnej správe, alebo bude ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje