• denné,
     • večerné (PO, ST, ŠT od 15.30.hod. po 5 vyučovacích hodín, polročná klasifikácia),
     • diaľkové (1 x v týždni po 6 vyučovacích hodín od 15.30 hod., priebežné hodnotenie výsledkov, polročná klasifikácia),
     • dištančné (individuálne konzultácie, skúšky za každý predmet, polročná klasifikácia),