• Organizácia štúdia

      • denné,
      • večerné (PO, ST, ŠT od 15.30.hod. po 5 vyučovacích hodín, polročná klasifikácia),
      • diaľkové (1 x v týždni po 6 vyučovacích hodín od 15.30 hod., priebežné hodnotenie výsledkov, polročná klasifikácia),
      • dištančné (individuálne konzultácie, skúšky za každý predmet, polročná klasifikácia),
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická, Palackého 14, Košice
   • skola@tercium.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing.Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Palackého 14, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company
  • PRO EDUCO
  • Mikuláš
  • Červene stužky
  • EXPERT
  • Konferencia beReady
  • Správna voľba povolania
  • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  • Medzipredmetový projekt v METRE
  • Preventívny protidrogový program v SCPPPaP na Medickej 2 v Košiciach