• Novinky

      • Túlanie sa po Ústavnom súde

      • Do galérie Túlanie sa po Ústavnom súde boli pridané fotografie.

       Dňa 20.9.2018 sa žiaci II. ročníka zúčastnili komentovanej prehliadky Ústavného súdu. Navštívili priestory, ktoré sú pre verejnosť bežne neprístupné. Prezreli si pojednávaciu miestnosť pre verejné zasadnutia pléna a senátov Ústavného súdu, sieň nezávislosti, malý salónik, kanceláriu predsedníčky ÚS. Ústavným súdom nás sprevádzal s pútavým komentovaním košický sprievodca Milan Kolcún.

        

        

      • Rekvalifikačné kurzy

      • Ponuka kurzov:

       • v rámci vzdelávacieho programu Účtovník akreditovaných MŠVVaŠ SR, číslo potvrdenia o akreditácii 2915/2015/83/1

       Výhoda absolvovania kurzu u nás oproti iným vzdelávacím inštitúciám - kurz je organizovaný v menej početných skupinách = individuálny prístup a efektívnejšia výučba.

       Jednoduché účtovníctvo                               

       Podvojné účtovníctvo                                             

       Mzdové účtovníctvo                                        

       Daňová sústava   

       • kompetenčné kurzy

                                               

       Využite možnosť absolvovať kurz bez akýchkoľvek finančných nákladov!

       Ak ste evidovaný na úrade práce, projekty RE-PAS, RE-PAS+ a Kompas+, realizované ÚPSVaR, Vám umožnia rekvalifikačný kurz absolvovať úplne zadarmo.

        

       podrobnejšie v záložke KURZY

       prihlaska_KURZY.doc

      • Otvorenie školského roka 2018/2019

      • Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční v priestoroch školy:

       - 3.septembra 2018 o 9.00 hod. pre žiakov denného štúdia

       - 4.septembra 2018 o 15.30 hod. pre žiakov externého štúdia.

      • leto 2018

      • Všetkým našim žiakom, aj budúcim, prajeme príjemné prázdniny, veľa zaujímavých zážitkov, nové priateľstvá, kolegom učiteľom zaslúženú dovolenku a všetkým načerpanie potrebnej energie pre nasledujúci školský rok.

                                                                                                                                        vedenie školy

       Kontakt počas letných prázdnin:

       V prípade potreby kontaktujte tel. číslo: 0904 107 681.

      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok pre žiakov 9. ročníkov na denné štúdium pre školský rok 2018/2019 v odboroch:

       • škola podnikania
       • obchodná akadémia

       s možnosťou rozšíreného vyučovania anglického jazyka v ekonomickej praxi (bankovníctvo, manažment, marketing, komunikácia, administratíva a korešpondencia) v 3. a 4. ročníku štúdia v rozsahu 5 hodín týždenne (klasická výučba  AJ 5 hodín týždenne).

       V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte mailom alebo na tel. čísle 0904107681.

      • Externé štúdium

      • Prijímame prihlášky na externé štúdium pre školský rok 2018/2019:

       • maturitné - obchodná akadémia alebo škola podnikania
       • pomaturitné kvalifikačné- obchodná akadémia alebo škola podnikania
       • pomaturitné špecializačné - vyššie odborné vzdelávanie - daňové služby
      • OZNAM PRE MATURANTOV

      • Dňa 23.5.2018 sa koná Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci si donesú vlastnú kalkulačku, písacie potreby, preukaz totožnosti. Nevyhnutné je spoločenské oblečenie. Príchod do školy 7.30. Začiatok PČOZ 8.00, koniec 15.30.  V tomto čase nebude možné opustiť priestory školy. Žiaci si zabezpečia dostatočný pitný režim a desiatu. 

      • Deň narcisov

      • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

       Dňa 13.04.2018 sa žiaci I. a III. ročníka zúčastnili zbierky „Deň žltých narcisov“. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto ušľachtilej akcie každý rok a vyzbieranými peniažkami prispieť na dobrú vec.  Ďakujeme aj našim žiakom, ktorí sa aktívne zapájajú do zbierky.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

       Dňa 18.4.2018 sa naši žiaci Simona Timková a Lukáš Prášil (I.IŠP) zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obaja získali za svoj prednes ocenenie. Simonke porota udelila bronzové pásmo. Lukáša porota zaradila do zlatého pásma a udelila mu 2. miesto s odporúčaním postupu do Krajského kola HK. Obom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Prajeme ešte veľa podobných úspechov. 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje