• Novinky

      • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na štúdium pre školský rok 2021/2022

      • Vzhľadom na súčasnú zložitú spoločenskú situáciu je proces výberu strednej školy veľmi náročný a neprehľadný. Neustála prítomnosť korona vírusu a meniace sa opatrenia nám žiaľ znemožňujú realizovať DOD v rozsahu a forme ako po iné roky.

       Aj napriek tomu, Vám veľmi radi predstavíme našu školu počas individuálnej konzultácie pri zachovaní protiepidemiologických opatrení.

       Ponúkame Vám:

       • cvičné testy na prijímačky z MAT a SJL – v pdf alebo online,
       • zasielanie aktuálnych informácií a termínov súvisiacich s prijímacím konaním na stredné školy priamo na váš mail (kliknite).

        

       Podmienky prijímacieho konania (podľa školského zákona):

       1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
       2. Ostatní absolvovanie prijímacej skúšky z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra.
       3. Žiaci so ŠVVP budú mať upravené podmienky skúšky na základe žiadosti o úpravu, ktorú spolu s aktuálnou dokumentáciou priložia k prihláške na štúdium.

        

       Podmienky prijímacieho konania budeme aktualizovať podľa príslušných usmernení MŠVVaŠ SR.

        

       Košice, 23. 11. 2020

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje