• Novinky

      • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions

      • Vo štvrtok 22. októbra sme podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s najvýznamnejším zamestnávateľom v kraji Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia odštartovali partnerstvo s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky odborného vzdelávania pre potreby trhu práce.

       Tešíme sa na spoluprácu a vnímame tento záväzok ako príležitosť ďalšieho rozvoja odborného vzdelávania a neustálej modernizácie materiálneho zázemia a skvalitňovania vzdelávacieho procesu.

       Orientácia vzdelávacieho profilu na potreby trhu práce v úzkej spolupráci  s partnermi vo vzdelávaní – zamestnávateľmi sú potvrdením vízie našej školy stať sa "modernou strednou školou – lídrom v prepájaní odborného vzdelávania a trhu práce."


      • SÚŤAŽ PRE DEVIATAKOV!

      • Zapoj sa a vyhraj :)

        

       Tím učiteľov chystá pre žiakov 9. ročníka vedomostný kvíz z finančnej gramotnosti „FINGRAM“.

       Kvíz bude spustený od 2. 11. 2020, bližšie informácie a link na súťaž budú zverejnené na stránke školy www.kadavinci.sk a na FB.

       Súťažiť sa bude o hodnotné ceny. V prípade, že žiak uvedie aj meno učiteľa, ktorý ho  o tejto súťaži informoval, alebo  na ktorého hodine  súťaž prebehla, získava rovnakú cenu aj učiteľ :)

        

      • VYBERÁŠ SI STREDNÚ?

      • Nestačia ti informácie z webu :)

       Nechce sa ti preklikávať  jednotlivé stránky :)

       Nechce sa ti čítať rozsiahle popisy:)

       My ti všetko vysvetlíme a ukážeme OSOBNE (v súlade so všetkými COVID opatreniami) !

        

       Tento školský rok bude veľkou výzvou pre nás všetkých.

       Pravdepodobne nebude možné realizovať tradičné workshopy a prezentácie na školách, aby sme sa ti osobne predstavili.

       Aj napriek súčasným COVID obmedzeniam ti radi priblížime štúdium v našej škole:

        

       • počas individuálnej prehliadky školy - každý utorok a štvrtok 
       • kedykoľvek osobne pri návšteve našej školy 

        

       Na individuálnu prehliadku školy sa objednaj:

       Emailom: skola@kadavinci.sk

       Telefonicky: Riaditeľ školy -  PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778

        

                          

      • Udelenie riaditeľského voľna - 12. 10. 2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe dnešného oznámenia ministra školstva SR prechádzajú stredné školy od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

       Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom na zajtra 12.10.2020 z dôvodu prípravy materiálno - technického a organizačného riešenia vzdelávacieho procesu školy.

       Dištančné vzdelávanie začína podľa upraveného rozvrhu a pravidiel v utorok 13.10.2020.

       Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vás budeme podrobnejšie informovať.

       Prosíme žiakov, aby kontaktovali svojich triednych učiteľov a dohodli si režim prebratia študijných materiálov a osobných vecí zo školy.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

       PaedDr. Peter Ivan 

       riaditeľ školy

        

       V Košiciach 11. 10. 2020

      • Oznam o opätovnom otvorení školy od 05.10.2020

      • Oznámenie zákonným zástupcom ažiakom o opätovnom otvorení školy a podmienkach vstupu do školy od 5.10.2020 

        

       Riaditeľ školy, po odsúhlasení RÚVZ so sídlom v Košiciachrozhodol o tom, že od pondelka 5.10.2020 bude prebiehať vyučovanie v budove školy prezenčnou formou. 

       Žiaci sú povinní pri opätovnom nástupe do školy predložiť podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti (zaslané v Edupage).  

        

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktov všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom. 

        

       Žiaci:

       · Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy a odborných učební.

       · Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky.

       · Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

        

        

       V Košiciach 2.10.2020

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

   • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
   • Majstrovstvá Európy v online šachu
   • Zbierka Biela pastelka
   • Otvorenie školského roka 2020/2021
   • Ukončenie školského roka
   • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
   • DOD 14.02.2020
   • EXPERT geniality show
   • Polročný reset
   • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
   • DOD 12.12.2019
   • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company