• Novinky

      • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

      • Riaditeľ SSOŠ ekonomickej Tercium, Palackého 14, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021.

       1. Na voľné miesta bude možné prijať 26 uchádzačov o štúdium v študijných odboroch:
       • 6317 M obchodná akadémia,
       • 7237 M informačné systémy a služby.

       V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.

       Harmonogram 2. kola PK

       • do 5. júna -  ZVEREJNÍME POČET OBSADENÝCH A VOĽNÝCH MIEST
       • do 19. júna - je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
       • do 23. júna - RIADITEĽ ŠKOLY ODOŠLE ROZHODNUTIE O PRIJATÍ
       • do 25. júna - Uchádzač DORUČÍ ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE SŠ

       Ďalšie informácie o 2. kole prijímacieho konania budeme aktualizovať.

       V prípade otázok nás kontaktujte na skola@kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

        

       V Košiciach 29. mája 2020                                                                          PaedDr. Peter I v a n                                                                                                                                                       riaditeľ školy    

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

   • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
   • Majstrovstvá Európy v online šachu
   • Zbierka Biela pastelka
   • Otvorenie školského roka 2020/2021
   • Ukončenie školského roka
   • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
   • DOD 14.02.2020
   • EXPERT geniality show
   • Polročný reset
   • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
   • DOD 12.12.2019
   • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company