• Študijné odbory

     •  A pre  absolventov ZŠ štyri roky  štúdia 

      6341 M škola podnikania                   

      6317 M obchodná akadémia

      7237 M informačné systémy a služby

      a získanie úplného  stredného  odborného  vzdelania  ISCED 3A (maturita zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, praktickej zložky odborných predmetov – riešenie príkladu, teoretickej zložky odborných predmetov – ústna odpoveď) dokladované maturitným  vysvedčením.

      B pre absolventov SŠ s maturitou dva  roky kvalifikačného  pomaturitného  štúdia  a získanie úplného  stredného odborného  vzdelania  ISCED 4A - ďalšej kvalifikácie v uvedených odboroch (maturuje sa z praktickej zložky odborných predmetov a teoretickej zložky odborných predmetov) dokladovanej maturitným  vysvedčením.

      C pre absolventov SŠ s maturitou ekonomického zamerania v prípade hlbšieho záujmu o problematiku daní a finančných služieb dva roky pomaturitného  špecializačného  štúdia odboru

      6332  Q daňové služby

      a získanie vyššieho  odborného  vzdelania  ISCED 5B ukončeného absolventskou skúškou (obhajoba písomnej absolventskej práce a komplexná skúška z odborných predmetov)s udelením absolutória, dokladované absolventským  diplomom   právom používať titul „DiS“.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

  • Začiatok spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions
  • Majstrovstvá Európy v online šachu
  • Zbierka Biela pastelka
  • Otvorenie školského roka 2020/2021
  • Ukončenie školského roka
  • Prednáška U.S. Steel Košice na tému Riadenie
  • DOD 14.02.2020
  • EXPERT geniality show
  • Polročný reset
  • Vianočná besiedka a Imatrikulácia
  • DOD 12.12.2019
  • Valné zhromaždenie JA firmy Darling Company